Om Coacha Vision

 

 

För att uppnå holistiskt resultat behöver kropp, själ och sinne att vara i balans. I lugn och harmonisk kontakt mellan mig och klienten skapas det förtroendet som kunden då sin egen takt behöver för att ta nästa steg att bryta mönster. När tank och ord blir handlingen en manifestation av potentialen där förmågor och färdigheter faller på plats på hur kunskap och medvetande kan skapas till önskat resultat.

 

Mina senaste år har jag arbetat genom eget företag samt anställning med vägledning, friskvård, personlig utvecklig, både enskilt och i grupp. Jag har ett coachande förhållningssätt som känns naturligt eftersom det bottnar i ett genuint intresse för människor och en inbyggd drivkraft att lyfta andras starka sidor och kompetenser.

 

Styrkor, yrkeserfarenheter & kvalitéer jag kan erbjuda:

 

* Närvarande och lyssnande värmespridare

* Bemöter människor där de befinner sig och snabbt skapa en

förtroendefull relation

* Håller föreläsningar för grupper samt har erfarenhet av enskilda

vägledningssamtal

* Coach och handledare i verksamhet för arbetssökande ungdomar

* Adminstartion och Koordinator i

 

Jag har även med mig formell kunskap att bidra med:

 

* Coach, utbildning från Strandskas Utvecklingshuset

* Har fokus på ICF certifiera mig som coach inom närmaste året

* Teamcoaching Avanserad Strandska Utvecklingshuset

 

Jag har studerat och praktiserat Young Livings eteriska oljor sedan 2007.

 

I de behandlingar som jag arbetar med är valet av eteriska oljor mycket viktig för att kunna skapa gynnsamma förutsättningar för friskprocesser. Eteriska oljor har unika egenskaper som ger hög terapeutiska effekt. Då ät valet av Young Livings eteriska oljor det enda val för mig.