Coacha Vision

 

Personlig Utveckling för hållbar holistik livsstil

 

Kunskap, förmågor och talang är något vi alla besitter. För ökad kreativitet och flöde behöver vi väcka potentialen som ligger i sin dvala. Vi stärker medvetenhet om hur dessa i olika perspektiv skapar möjlighet till balans och fokus i livet.

 

"Hur skulle ditt liv vara om du hade mer lätthet & glädje?"

 

Coacha Visions breda och djupa kunskaper ligger till grund för arbetssätt som leder till framgång i både personlig utveckling och stärkt fysisk hälsa.

 

Med kärnvärdena ärlighet, integrering och medvetenhet skapas plattform för att expandera för enskilde individen och för verksamheter.

 

När insikter och kunskaper integreras skapas en kraftfull drivkraft hos mottagaren att ha ett medvetet fokus på visioner och mål.

 

Det uppnådda resultatet ger en upplevelse av stark energi när tanke, känsla och handling är i total närvaro.